Projektavimas
Design

   Projektuojeme šaldymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemas, parduotuvių šaldymo sistemas, pramoninio sektoriaus šaldymo sistemas, pramoninio ir buitinio tipo šilumos siurblius. Šilumos atgavimo iš šaldymo įrangos sprendimai.
   We design refrigeration, ventilation and air conditioning systems, shop sector refrigeration systems, industrial sector refrigeration systems, industrial and domestic type heat pumps. Heat recovery solutions from refrigeration equipment.

Paslaugos
Services

Remontas
Repairs

   Šaldymo kompresorių atsarginės dalys, remontas.Superkame naudotą šaldymo įrangą.
   Refrigeration compressor spare parts, repair.We buy used refrigeration equipment.

Konsultacijos
Consultation

   Nemokamai konsultuojame viso tipo šaldymo sistemų klausimais. Padedame parintkti šaldymo įranga Jūsų verslui.
  We provide no fee consultations on all types of refrigeration systems. We help you choose the refrigeration equipment for your business.

Klientai
Clients

   Dirbame su Lietuvos ir užsienio klientais: Ukraina, Baltarusija, Latvija, Lenkija, Vengrija ir kitomis Europos šalimis.
   We're working with Lithuanian and foreign clients: Ukraine, Belarus, Latvia, Poland, Hungary and other European countries.

Šilumos atgavimas

Heat recovery

Šilumos siurbliai

Heat pumps

Kondicionavimo sistemos

Conditioning systems

Šaldymo įranga

Cooling equipment

Kontaktai
Contacts

Direktorius

Igor Baranovskij

Adresas:

A. Mickevičiaus g. 55, Juodšiliai 14103

Tel.nr. / Phone No :

(+370) 636 40802

El. paštas / Email:

info@refrema.lt 

Scroll to top